Ūkinė veikla

Ūkinė veikla

VšĮ LSMU praktinio mokymo ir bandymų centro gamybiniai rodikliai

 

Rodikliai

Mato vnt.

2013

2014

2015

Primilžis iš karvės

kg

7240

6739

6669

Pieno riebumas

%

4,16

4,16

4,31

Pieno baltymingumas

%

3,23

3,12

3,14

Primelžta pieno

t

1564

1381

1310

Grūdinių kultūrų plotas

ha

300,20

326,35

325,66

Grūdinių kultūrų derlingumas

cnt/ha

43,5

58,5

58,0

Prikulta  grūdų

t

1305

1909

1889

Galvijų skaičius 01 01

vnt.

486

505

495

iš jų karvių

vnt.

221

231

226

iš jų galvijų prieauglio

vnt.

265

274

269

Darbuotojų skaičius metų pabaigoje

vnt.

45

39

38

Iš jų ne visu etatu

vnt.

4

4

3