Valdymas

Valdymas

VIEŠOSIOS  ĮSTAIGOS LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
PRAKTINIO MOKYMO IR BANDYMŲ CENTRO
VALDYMO STRUKTŪRA

 

Struktura